Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans per 31 december 2019

Vastgoedbeleggingen

 

1.1 DAEB vastgoed
in exploitatie

1.2 Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Bedragen x € 1.000

2019

2018

2019

2018

Aanschafprijs

1.354.953

1.366.200

215.378

220.379

Cumulatieve waardeveranderingen

3.182.389

2.714.157

291.815

278.945

Marktwaarde per 1 januari

4.537.342

4.080.357

507.193

499.324

     

Herrubricering vooruitbetaalde kosten VvE's

-

-36.072

-

-4.017

Herrubricering project Columbusplein

-

-3.984

-

87

Marktwaarde per 1 januari

4.537.342

4.040.301

507.193

495.394

     

Mutaties in het boekjaar

    

Overboeking vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

57.006

-

1.875

-

Investeringen in vastgoed in exploitatie (uitgaven na eerste waardering)

19.155

35.610

2.490

4.906

Aankopen in vastgoed in exploitatie (initiële verkrijgingen)

5.216

-

-

-

Buitengebruikstelling en desinvesteringen

-67.097

-30.027

-2.803

-4.821

Waardeverandering

451.125

482.046

44.754

21.126

Sfeerovergangen

3.551

9.412

-3.551

-9.412

 

468.956

497.041

42.765

11.799

     

Aanschafprijs

1.410.460

1.354.953

232.166

215.378

Cumulatieve waardeverminderingen

3.595.838

3.182.389

317.792

291.815

Marktwaarde per 31 december

5.006.298

4.537.342

549.958

507.193