Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

Vestigings-
plaats

Aandeel

2019

2018

Lieven de Stad B.V.

Amsterdam

100,00%

364.468

313.643

Far West Holding B.V.

Amsterdam

100,00%

-

-

   

364.468

313.643

De herrubricering heeft betrekking op negatieve deelnemingswaarde van Far West Holding B.V.. Hiervoor is een voorziening gevormd aan de passief zijde van de balans, onder aftrek van rekening courant verhoudingen. Zie de post voorziening deelnemingen in de balans.