Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Far West Holding B.V.

-

29

Far West Projecten B.V.

-

3.447

 

-

3.476