Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.1 Overige voorraden

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Kosten grond- en ontwikkelposities

8.839

11.653

Bijzondere waardevermindering grond- en ontwikkelposities

-839

-839

Onderhoudsmaterialen

59

148

 

8.059

10.962

Vorderingen

Naar verwachting hebben de onder de vorderingen opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.