Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.1 Huurdebiteuren

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Huurdebiteuren

3.659

3.328

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-1.938

-1.275

 

1.721

2.053