Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Lieven de Stad B.V.

23.151

18.839

Driedee B.V.

-

10

Monumenten De Key B.V.

-

10

De Principaal B.V.

-

12

Far West Holding B.V.

30

8

Far West Projecten B.V.

3.506

1.314

 

26.687

20.193

Er zijn geen afspraken gemaakt over het moment van verrekening van de vorderingen op groepsmaatschappijen.

De rente die over de vorderingen op groepsmaatschappijen in rekening is gebracht bedraagt 1,83% (2018: 1,83%), met uitzondering van de rekening-courant positie met Lieven de Stad B.V.. Hier wordt geen rente in rekening gebracht.