Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.3 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Debiteuren

2.360

2.650

Nog te ontvangen subsidiebedragen

5.012

-

Overige vorderingen

125

43

 

7.497

2.693