Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.1 Voorziening deelnemingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Stand per 1 januari

7.287

7.140

   

Mutaties in het boekjaar

  

Toevoegingen

127

147

Onttrekkingen

-

-

   

Stand per 31 december

7.414

7.287

De voorziening deelnemingen heeft betrekking op de deelneming Far West Holding B.V..