Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8.1 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Stand per 1 januari

5.483

5.771

   

Mutaties in het boekaar

  

Vermeerdering waarborgsommen

648

-

Vermindering waarborgsomme

-

-288

   

Stand per 31 december

6.131

5.483

Kortlopende schulden

Naar verwachting hebben de onder kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.