Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Omzetbelasting

4.579

1.547

Vennootschapsbelasting

10.629

5.544

Loonheffing

1.101

1.043

Premies sociale verzekeringen

3

-

Pensioenpremie

290

265

 

16.602

8.399