Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Directe kosten verhuur en beheer

4.942

3.020

Toegerekende organisatiekosten

17.521

13.854

 

22.463

16.874