Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Lasten onderhoudsactiviteiten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Planmatig onderhoud

15.451

19.091

Mutatieonderhoud

5.765

8.938

Reparatie- / klachtenonderhoud

14.475

15.405

Toegerekende organisatiekosten

9.324

7.428

 

45.015

50.862