Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 Huuropbrengsten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Netto huren DAEB

178.523

173.969

Netto huren Niet-DAEB

27.180

26.737

 

205.703

200.706

   

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid DAEB

-3.007

-1.776

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid Niet-DAEB

-2.377

-2.223

 

200.319

196.707