Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Contributie Aedes / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

602

601

Verhuurderheffing

17.561

26.575

Erfpacht

1.111

825

Verzekeringen

1.549

1.524

Belastingen

8.792

7.727

Bijdrage heffing saneringssteun

-

2.343

Diversen

858

1.925

 

30.473

41.520