Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 Overige organisatiekosten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Lonen en salarissen

24.730

22.689

Uitzendkrachten, inleen etcetera

4.945

4.180

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

875

875

Juridische kosten

341

341

Huisvestingskosten

1.129

1.046

Automatiseringskosten

2.128

1.763

Advieskosten

1.972

1.559

Kantoorkosten

553

608

Vervoerskosten

986

972

Verhuurskosten

961

347

Overige algemene kosten

2.059

2.196

   

Administratie tarief servicekosten

-354

-395

Dekking huismeester

-786

-1.264

Dekking overig

-66

-103

Diverse opbrengsten

-2.084

-2.741

 

37.389

32.073

Organisatiekosten toegerekend aan:

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Totale organisatiekosten

37.389

32.073

Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer

-17.521

-13.854

Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud

-9.324

-7.428

Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit

-1.206

-996

Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid

-1.092

-868

Af: toegerekende organisatiekosten activering

-5.494

-6.433

Overige organisatiekosten

-2.752

-2.494

 

-

-