Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Andere rentebaten

3.415

3.105

 

3.415

3.105