Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Rentelasten

-47.174

-48.976

Soortgelijke kosten

-242

-212

 

-47.416

-49.188