Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 Belastingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Acute belastinglast

-13.864

-7.711

Mutaties tijdelijke verschillen

42.015

-35.671

Correcties voorgaande periode

6.305

-

 

34.456

-43.382