Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.2 Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

IJburgermaatschappij C.V.

-

10.757

 

-

10.757

De rekening courant is vereffend met de afrekening van het kapitaal in de C.V. bij opheffing in 2019.