Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.4 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Te verrekenen met bewoners

3.737

4.238

Overige schulden

3

-

 

3.740

4.238