Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.1 Huurdebiteuren

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Huurdebiteuren

4.431

5.403

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-2.509

-3.120

 

1.922

2.283

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor rekening van de huurder begrepen.