Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

IJ-mij beheer B.V.

-

21

 

-

21

In 2019 is de entiteit IJ-mij Beheer B.V. geliquideerd.