Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Vennootschapsbelasting

-

289

 

-

289