Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.4 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Debiteuren

2.380

2.648

Nog te ontvangen subsidiebedragen

5.012

-

Overige vorderingen

803

646

 

8.195

3.294

In de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 0,4 miljoen (2018: € 0,6 miljoen).