Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.0 Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Vrij opneembare banktegoeden

140.819

119.275

 

140.819

119.275

De banktegoeden zijn vrij opneembaar zonder enige boete en beperkingen.