Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Stand per 1 januari

935

4.074

Herrubricering project Columbusplein

-

-3.897

Stand per 1 januari

935

177

   

Mutaties in het boekjaar

  

Toevoegingen

6.403

935

Onttrekkingen

-403

-177

   

Stand per 31 december

6.935

935

   

Looptijd < 1 jaar

-

-

Looptijd > 1 jaar

6.935

935

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten in de Houthavens.