Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Directe kosten verhuur en beheer

5.130

3.407

Toegerekende organisatiekosten

18.303

14.932

 

23.433

18.339