Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15 Lasten onderhoudsactiviteiten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Planmatig onderhoud

16.710

20.027

Mutatieonderhoud

5.912

9.179

Reparatie- / klachtenonderhoud

15.573

16.536

Toegerekende organisatiekosten

9.831

8.005

 

48.026

53.747

De daling van het planmatig onderhoud ten opzichte van 2018 is een bewuste keuze geweest bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2023. Door in 2019 minder planmatig onderhoud uit te voeren, was er intern ruimte om gezamenlijk de portefeuillestrategie te actualiseren en de opgave aan verbeterprojecten de komende periode te plannen. In de komende jaren zal in overeenstemming met de laatste meerjarenbegroting het bedrag aan planmatig onderhoud per jaar stijgen.