Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Contributie Aedes / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

602

601

Verhuurderheffing

18.294

27.303

Erfpacht

1.116

917

Verzekeringen

1.691

1.642

Belastingen

9.230

8.222

Bijdrage heffing saneringssteun

-

2.455

Diversen

863

1.936

 

31.796

43.076