Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

In 2019 zijn vanuit bestaand bezit 170 woningen, 12 niet-woningen en 12 parkeerplaatsen verkocht (2018: 130 woningen, 7 niet-woningen en 24 parkeerplaatsen) aan individuele eigenaren-bewoners. Daarnaast zijn er 209 woningen en 1 niet-woning uit complexmatige verkopen gerealiseerd (2018: 27 niet-woningen).

Het verkoopresultaat wordt gehaald op de verkopen uit bestaand bezit. De boekwaarde van het bestaand bezit is in 2019 circa 73,7% van de verkoopprijs van deze complexen (2018: 64,4%). Hierdoor ontstaat een positief resultaat bij iedere verkooptransactie.