Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie

451.018

482.046

Waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

87.461

50.017

Waardeveranderingen buitengebruikstelling containers

-

-496

 

538.479

531.567

De waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie en DAEB vastgoed in exploitatie hebben betrekking op mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat. Zie voor een nadere toelichting de toelichting vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat.