Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

-6.928

-1.507

Waardeveranderingen grond- en ontwikkelposities

-2.814

2.088

Waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop

38

-

 

-9.704

581

De waardeverandering op grond- en ontwikkelposities betreft voornamelijk de herwaardering van een grondpositie in Zandvoort als gevolg van een hertaxatie. Zie voor nadere toelichting de voorraad grond.