Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

22 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Andere rentebaten

2.283

565

 

2.283

565

In de rentebaten is € 2,1 miljoen (2018: € 0,5 miljoen) aan geactiveerde rente in de projecten verantwoord.