Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Rentelasten

-47.191

-48.820

Soortgelijke kosten

-242

-212

 

-47.433

-49.032