Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Volkshuisvestelijke doelen

In de portefeuillestrategie zijn volkshuisvestelijke doelen opgenomen. We liggen goed op koers bij de huisvesting van woonstarters: jongeren en studenten. We lopen voor op het aantal nieuw te bouwen studentenwoningen, vanwege de nieuwbouwmogelijkheden die wij aangeboden krijgen. Daarom stellen we de doelstelling voor studentenwoningen vanaf 2020 naar boven bij met een lichte groei van 300 in plaats van een gelijkblijvende voorraad.

De gestelde doelen voor de omvang van de sociale voorraad en de betaalbaarheid halen we ruim. De doelstelling voor betaalbaarheid halen we zo ruim dat de secundaire doelgroep in de knel komt. Daarom hebben we in het najaar daarop bijgestuurd. Gezien de nieuwe prestatieafspraken met gemeente en huurders moeten wij deze doelstelling voor 2020 aanpassen om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen naar de secundaire doelgroep gaan.

Keuzes in 2019

  • De methode van huurverhoging is in overleg met Arcade in 2019 aangepast. Volgens de vastgestelde methode is de huurverhoging gerelateerd aan de streefhuur. Deze methode blijkt lastig uit te leggen omdat de streefhuur afhankelijk is van beleid. Woningen met tijdelijke contracten en woningen met huren boven de hoge aftoppingsgrens kregen een verhoging gelijk aan de inflatie. De meeste overige woningen kregen 3% huurverhoging. Dat is ruim onder de 4,1% die was toegestaan.

  • We hebben hoge ambities met onze verbeterprojecten. Daarom hebben we een nieuwe prioritering gemaakt. Verbeterprojecten kunnen variëren: we kennen een sobere of ingrijpende verbetering of zelfs sloop/nieuwbouw op termijn. Het beleid om tot 2026 geen sloop toe te passen, laten we los.

  • We verhuren vrijesectorhuurwoningen bij voorkeur aan meerdere personen. Bij verhuur aan meer dan twee personen is een omzettingsvergunning van de gemeente nodig. In 2019 hebben we de pilot die in 2017 startte geëvalueerd. Het vergunningentraject bleek dermate lastig dat we gestopt zijn met het verhuren aan meer dan twee personen.

  • De verhuringen aan de secundaire doelgroep blijven achter: nog geen 20% van de vrijkomende woningen kwam terecht bij deze groep. Daarom hebben we in het najaar de streefhuren aangepast. Hiermee komen meer woningen beschikbaar voor jongeren die niet afhankelijk zijn van huurtoeslag en wordt hun slaagkans gelijk aan jongeren die wel in aanmerking komen voor huurtoeslag.

  • Om te voldoen aan de samenwerkingsafspraken had in 2019 65% van de vrijesectorwoningen een huurprijs onder € 1.003. Deze woningen gaan met voorrang naar mensen met een inkomen tot € 45.675 en met een maatschappelijk beroep.

  • In Zandvoort was ons verkoopaanbod alleen beschikbaar voor huurders van De Key in deze gemeente. Hiermee willen we de doorstroming bevorderen.