Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aanpak woonfraude

Dankzij de aanpak van woonfraude komen er woningen vrij om woonstarters te huisvesten of zittende huurders een beter passende woning aan te bieden. Woonfraude betekent dat een woning niet gebruikt wordt waarvoor deze bestemd is. Denk aan door- of onderverhuren van (een deel van de) woning zonder toestemming of het gebruik van de woning voor criminele activiteiten als hennepteelt, prostitutie, drugshandel of het huisvesten van illegalen. Woningverhuur en vakantieverhuur via Airbnb en vergelijkbare sites is ook woonfraude.

In 2019 heeft de aanpak woonfraude geresulteerd in 48 leeggekomen woningen. Dit jaar is ook gebruikt voor het bepalen van de koers en positie van woonfraude binnen De Key. Begin 2020 wordt de nieuwe aanpak woonfraude vastgesteld.

Aantal ontruimingen en huuropzeggingen wegens woonfraude

 

Ontruiming woonfraude

Huuropzegging woonfraude

Sociaal

4

32

Studentenhuisvesting

0

7

Vrije sector

1

4

Totaal

5

43