Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Huisvesting doelgroepen

Toewijzing sociale huurwoningen naar contractduur

 

Totaal 2019

Totaal 2018

Jongerencontract

1.042

481

Contract onbepaalde tijd

381

304

Contract begeleid wonen

76

40

Totaal

1.499

825

Jongerencontracten (Amsterdam en Diemen)

Het aantal jongerencontracten is mede door de twee nieuwbouwprojecten wederom gestegen. We hebben in 2019 1.042 jongerencontracten afgesloten. Dat is 70% van al onze sociale verhuringen (exclusief onze studentenwoningen). Het betreft voornamelijk jongeren tussen de 23 en 28 jaar. Zij krijgen een contract voor vijf jaar waarna ze weer ruimte maken voor nieuwe woonstarters. 

Contracten voor onbepaalde tijd

Het aantal nieuwe huurders met een contract voor onbepaalde tijd is licht gestegen ten opzichte van 2018. Senioren en kwetsbare doelgroepen ouder dan 28 jaar krijgen een contract voor onbepaalde tijd.

Contracten begeleid wonen

We hebben dit jaar fors meer jongeren (76) kunnen huisvesten die begeleid wonen. Hierbij werken we samen met een aantal zorgaanbieders. De Key biedt een deel van de woningen aan voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar. De zorgpartij levert daarbij zorg op maat. De huurcontracten staan maximaal twee jaar op naam van de zorgpartij. Bij voldoende woonvaardigheden krijgt de huurder na twee jaar een eigen jongerencontract met een looptijd van vijf jaar. Dit is vastgelegd in de tien werkafspraken tussen de gemeente, zorg en woonpartners in Amsterdam.

Toewijzing via 5% vrije ruimte

De Amsterdamse corporaties hebben maximaal 5% vrije ruimte bij het toewijzen van sociale verhuringen. Wij mogen tot 5% van het totaal aantal verhuringen in het sociale segment (exclusief studentenhuisvesting) naar eigen inzicht toewijzen. In 2019 hebben we via deze regeling 26 huurders in Amsterdam een woning aangeboden. In Zandvoort mogen we 25% van de sociale huurwoningen via de vrije ruimte toewijzen. In 2019 zijn 41 woningen via deze regeling toegewezen. Wij wegen de keuze voor het gebruik van deze regeling altijd goed af.