Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Huurachterstanden

Wij streven naar een zo laag mogelijke huurachterstand en zo min mogelijk uitzettingen op basis van huurachterstand. Ons doel is altijd in contact te blijven met een huurder die een achterstand heeft. Niemand hoeft op straat te slapen.

Voor studenten hanteren we een strenger beleid bij huurachterstand en uitzettingen. We willen hiermee voorkomen dat studenten een (te grote) huurschuld opbouwen bij de start van hun volwassen leven.

De goede resultaten zijn onder andere toe te schrijven aan de consequente werkwijze bij het incassoproces. We hebben scherpe, heldere kaders en leveren maatwerk als dat nodig of gewenst is. Verder zijn we constant op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening. Dit jaar hebben we de acceptgiro vervangen door een digitale betaalmogelijkheid. We kunnen de huurder nu op elk gewenst moment een e-mail sturen met een betaallink. Dit levert gemak en flexibiliteit op en draagt bij aan de wensen en behoeftes van onze huurders.

We werken samen met andere organisaties om schuldproblematiek grondig aan te pakken. In 2019 zijn samenwerkingsverbanden geïntensiveerd met maatschappelijke dienstverleners en andere corporaties. In het Convenant Vroegsignalering staan afspraken met de gemeente Amsterdam. Doel hiervan is om woningontruimingen vanwege huurachterstand te voorkomen. Dit doen we door betalingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en hulp aan te bieden. Huurders met huurschulden krijgen ondersteuning, waarbij tevens aandacht is voor andere schulden en overige problematiek.

In 2019 zijn we samen met het Nibud, Hogeschool van Amsterdam en enkele andere corporaties gestart met het project Huren zonder zorgen. Hiermee willen we huurachterstanden van jongeren verminderen of zelfs voorkomen. Het gaat daarbij om bewustwording van veranderingen in je financiële situatie als je zelfstandig gaat wonen. Daarnaast willen wij jongeren ondersteunen met besparingstips en een check op beschikbare toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag) en vrijstellingen (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen). Huren zonder zorgen wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We verwachten in 2020 de eerste vruchten te plukken van dit inspirerende project.

Huurachterstand zittende huurders en ontruimingen huurschuld

Gemeente

Jaar

Percentage brutojaarhuur

Ontruimingen huurschuld

Jaar

Percentage brutojaarhuur

Ontruimingen huurschuld

Amsterdam

2019

0,81%

23

2018

0,65%

31

Diemen

2019

1,23%

7

2018

0,94%

11

Zandvoort

2019

0,70%

1

2018

0,64%

3

 

Jaar

Ontruimingen huurschuld

Jaar

Ontruimingen huurschuld

Sociaal

2019

15

2018

14

Studentenhuisvesting

2019

16

2018

27

Vrije sector

2019

0

2018

4

Totaal

 

31

 

45