Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe verhuringen

Met de oplevering van twee complexen (Lieven en Elzenhagen) hebben we in 2019 600 meer woonstarters kunnen huisvesten dan in voorgaande jaren. Dit geldt voor sociale verhuur, studentenhuisvesting en Short Stay Facilities. De 114 verhuringen in de vrije sector zijn vooral voor maatschappelijke functies met een middenhuur (tot € 1.003).

Aantal verhuringen 2019 naar gemeente

 

Amsterdam

Diemen

Zandvoort

Hillegom

Totaal 2019

Totaal 2018

Sociale verhuur

1.339

15

148

6

1.508

916

Studentenhuisvesting

1.534

349

0

0

1.883

1.624

Short Stay Facilities

2.845

323

0

0

3.168

2.709

Vrije sector

104

2

8

0

114

68

Parkeren

350

1

17

0

368

436

BOG

75

0

1

0

76

62

Overig

0

0

0

0

0

1

Totaal

6.247

690

174

6

7.117

5.812

De Key heeft op basis van prestatieafspraken toegezegd minimaal 80% van de sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 720,42) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 38.035. Deze tijdelijke regeling geldt tot 2021.

Sociale verhuringen in 2019 naar gezinsinkomen

 

Sociaal

Short Stay Facilities

Studenten huisvesting

Totaal

Realisatie

Norm

Gezinsinkomen < € 38.035

1.452

3.168

1.882

6.502

99,89%

Min 80%

Gezinsinkomen € 38.035 -
€ 42.436

4

-

-

4

0,06%

Max 10%

Gezinsinkomen > € 42.436

3

-

-

3

0,05%

Max 10%

Totaal

1.459

3.168

1.882

6.509

100%

100%