Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overlast

We streven naar een zo goed mogelijke oplossing en begeleiding bij overlastsituaties. Hiervoor werken we samen met organisaties die daarin gespecialiseerd zijn: Beter Buren in Amsterdam en Buurtbemiddeling in Zandvoort. In 2019 zijn in totaal 121 adressen aangemeld voor bemiddeling bij Beter Buren, 18 minder dan in 2018. In Zandvoort zijn 31 adressen aangemeld, 14 meer dan in 2018.

Daarnaast is de treiteraanpak gecontinueerd. Hierbij brengt de gemeente Amsterdam verschillende partijen bij elkaar om tot een oplossing te komen. In Amsterdam West en in Diemen zijn zaken overgedragen aan de treiteraanpak. Dit heeft geresulteerd in één tijdelijke verhuizing van het overlast gevende gezin en één permanente verhuizing van een gezin.

In 2019 zijn twee woningen via de rechter ontruimd in verband met overlast. Dat is er één minder dan vorig jaar.