Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Passend toewijzen

Passend toewijzen betekent dat De Key bij alle sociale verhuringen in 2019 rekening moet houden met het verzamelinkomen en de huishoudsamenstelling van de nieuwe huurders. In 2019 moesten 6.509 sociale woningen worden getoetst aan de criteria van passend toewijzen. Van alle sociale huurwoningen die passend toegewezen moeten worden, hangt een wettelijke norm van 95%. De Key heeft met een percentage van 99,89% bovenmatig aan deze wettelijke norm voldaan (2018: 99,96%).

Aantal toewijzingen in 2019

  

Huurgrenzen

  

basishuur

≤ kwaliteits-kortingsgrens

> kwaliteits-kortingsgrens ≤ laagste aftoppingsgrens

> laagste aftoppingsgrens ≤ liberalisatiegrens

1.a Eenpersoonshuishoudens

 

€ 225,07

< € 417,34

€ 417,35 -
€ 597,30

€ 597,30 -
€ 710,68

      

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*

€ 22.700

353

3.150

1.150

35

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 22.700

0

15

39

216

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 22.675

0

2

33

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 22.675

0

0

6

8

 

Totaal

353

3.167

1.228

259

      

1.b Tweepersoonshuishoudens

 

€ 225,07

< € 417,34

€ 417,35 -
€ 597,30

€ 597,30 -
€ 710,68

      

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 30.825

0

1

81

3

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 30.825

0

1

0

21

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 30.800

0

0

10

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 30.800

0

0

0

4

 

Totaal

0

2

91

28

      

1.c Drie- en meerpersoonshuishoudens

 

€ 225,07

< € 417,34

€ 417,35 -
€ 640,14

€ 640,14 -
€ 710,68

      

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 30.825

0

0

56

0

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 30.825

0

0

0

20

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 30.800

0

0

0

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 30.800

0

0

0

0

 

Totaal

0

0

56

20

      

TOTAAL TOEWIJZINGEN (1A + 1B + 1C)

 

353

3.169

1.375

307

* Wet op de huurtoeslag