Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwbouw en transformatie

De Key zet in op woonstarters in Amsterdam. Om onze wensportefeuille waar te maken, ontwikkelen we of kopen we 5.000 voor de doelgroep geschikte woningen. In 2019 leverden we in totaal 657 nieuwe woningen op, waarvan 532 voor jongeren. Aan de portefeuille studentenwoningen voegden we 125 zelfstandige eenheden toe. We zijn in 2019 gestart met de bouw van 1.070 woningen: vooral studentenwoningen (1.065) en een beperkt aantal jongerenwoningen (5).

Ondanks deze mooie resultaten vraagt het proces projectontwikkeling veel aandacht gelet op de moeizame aanbestedings- en vergunningstrajecten. Toch hebben we in 2019 € 67 miljoen kunnen investeren in nieuwbouw, terwijl in de meerjarenbegroting € 117 miljoen was geprognosticeerd.

We sturen stevig op de kosten van de nieuwbouwprojecten, zodat ze passen binnen onze financiële mogelijkheden. Bij meerdere projecten zetten we bouwteamconstructies op. Dat verzekert de beschikbaarheid van de aannemer en geeft vroegtijdig inzicht in de bouwkosten.

Projecten opgeleverd


Lieven 2-5, stadsdeel Nieuw-West

Het project Lieven in de Delflandpleinbuurt is het grootste nieuwbouwproject van De Key. De woningen liggen rond een gemeenschappelijke, openbare binnentuin. De woonstarters en studenten kunnen gebruikmaken van een wasserette op de begane grond. In 2020 komt er ook een laagdrempelige buurtontmoetingsruimte met restaurant. Er is een bewonersvereniging opgericht en Academie van de Stad selecteerde vier bewoners die bijdragen aan de communityvorming in het complex. In 2019 zijn 125 studentenwoningen en 246 jongerenwoningen in Lieven 2-5 opgeleverd.

https://actueel.dekey.nl/2019/11/01/nog-keer-sleutels-weggeven-op-lieven-voorlopig/

Wittenburg, stadsdeel Centrum

In een voormalige bedrijfsruimte onderin een woongebouw op Wittenburg maakte De Key  starterswoningen: 4 tweekamerwoningen, 6 studio’s en een vrijesectorwoning die we aan twee mensen verhuren. De woningen zijn gasvrij: ze worden verwarmd met een warmtepomp.

https://actueel.dekey.nl/2019/12/19/jongeren-superblij-starterswoning-centrum/

Startblok Elzenhagen, stadsdeel Noord

In 2019 zijn de 275 woningen van De Key in dit project opgeleverd. Startblok Elzenhagen is een samenwerking van De Key en Eigen Haard. Het is een modulair bouwproject met een tijdelijke exploitatieperiode van tien jaar. In het complex wonen starters en statushouders. Het beheerconcept met zelfbeheer en zelforganisatie is afgeleid van Startblok Riekerhaven. Bodemwarmte voorziet in de ruimteverwarming (en koeling) en in het warme tapwater.

https://actueel.dekey.nl/2019/04/08/startblok-elzenhagen-verwelkomt-275-nieuwe-bewoners/

Projecten in ontwikkeling


Lieven 6 en 8, stadsdeel Nieuw-West

De laatste deelfasen van het grote bouwproject Lieven liggen op de tekentafel. In een open carré met verschillende bouwblokken komt een gevarieerd programma met 539 studenten- en starterswoningen voor De Key. Ook komt er een grandcafé en een fitnessruimte. De ingerichte binnentuin is publiek toegankelijk en geeft ruimte voor ontmoeting van buurtbewoners. De start van de bouw is voorzien in 2020.

Wormerveerstraat, stadsdeel West

In de Spaarndammerbuurt verwierf De Key een voormalige ambachtsschool van de gemeente Amsterdam met als doel huisvesting te ontwikkelen voor starters en statushouders. Het plan voorziet in 96 woningen en bijbehorende gemeenschappelijke ruimten. De architectuur sluit mooi aan bij de naastgelegen bouwblokken van de Amsterdamse School. Een klankbordgroep met buurtbewoners begeleidt de planontwikkeling. Door moeizame aanbesteding is de start van de bouw uitgesteld. We verwachten in 2020 te kunnen beginnen.

DC van Hall, stadsdeel West

In de Staatsliedenbuurt verwierf De Key een bedrijfsverzamelgebouw met als doel huisvesting te ontwikkelen voor studenten. Het ontwikkelde plan bevat 178 wooneenheden waarvan 20 onzelfstandige eenheden. De start bouw is voorzien in 2020.

Houthavens, stadsdeel West

De Key ontwikkelt de komende jaren vier deelprojecten in de Houthavens. In 2020 start de bouw van 41 ruime zelfstandige woningen voor gezinnen. Een deel van de woningen is voor bewoners uit de aanpalende Spaarndammerbuurt. In de volgende deelprojecten in het hart van deze nieuwe wijk van Amsterdam bouwen we semi-zelfstandige starterswoningen. De jongeren krijgen een ruime kamer en een eigen badkamer met toilet en delen een gezamenlijke woonkeuken. Het gaat om Houthavens 3C (15 zelfstandige sociale woningen en 89 sociale woningen met in totaal 263 onzelfstandige eenheden) en Houthavens 5C (65 sociale woningen met 195 onzelfstandige eenheden).

Prins Hendrikkade, stadsdeel Centrum

Aan de oostelijke zijde van de binnenstad, tegenover het Scheepvaartmuseum, ontwikkelt De Key 34 zelfstandige studenteneenheden. Met dit plan wordt de straatgevel aan de Prins Hendrikkade gesloten. Er komt een prachtige binnentuin voor bewoners van het nieuwbouwcomplex en van de reeds bestaande eenheden op het terrein. De start van de bouw is voorzien in 2021.

Nieuwe Keizersgracht, stadsdeel Centrum

In 2019 is besloten dit complex niet te verkopen maar te verbeteren. Inmiddels is het funderings- en het gevelherstel van dit rijksmonument voltooid. De volgende stap is de transformatie van de onzelfstandige studenteneenheden tot 28 zelfstandige studentenwoningen. De Key levert hier een actieve bijdrage aan de energietransitie door de woningen gasloos te maken. De transformatie start begin 2021.

Projecten in aanbouw


Noorderkwartier, stadsdeel Noord

In Elzenhagen Noord neemt De Key 388 studentenwoningen turn key af van ontwikkelcombinatie CZAN (AM Wonen en Blauwhoed). Het zijn zelfstandige studio’s in een markant trapeziumvormig gebouw. De locatie ligt vlakbij de Noord/Zuidlijn. De bouw is gestart in 2019. De oplevering staat gepland in 2021.

1N2, stadsdeel Noord

De locatie 1N2 ligt aan het busplatform bij het begin van de Noord/Zuidlijn (Gare du Nord). De 177 studio’s voor buitenlandse short stay-studenten komen in een gebouw waarin ook een hotel en een parkeergarage is voorzien.
De Key neemt de studio’s turn key af van ontwikkelcombinatie CZAN. De bouw is gestart in 2019. De oplevering staat gepland in 2021.

Poeldijkstraat, stadsdeel Nieuw-West

In 2018 nam De Key het project Poeldijkstraat met 500 studentenwoningen over van Crosslane. Het gaat om 468 studentenwoningen met een huur tot € 417 en 32 woningen voor promovendi. Het gebouw kent een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zodat de bewoners samen kunnen koken, ontspannen en studeren. De Poeldijkstraat ligt binnen de Ring A10, dichtbij winkelcentrum Delflandplein. De bouw is gestart in 2019. De oplevering staat gepland in 2021.

Meeuwenlaan, stadsdeel Noord

Een aantal jaar geleden brandde een pand met een bedrijfsruimte en daarboven 2 woningen helemaal uit. Na het herstel van de gevel en het dak trokken krakers in het pand. Intussen werkte De Key een plan uit voor transformatie tot 5 starterswoningen. De bouw is in 2019 gestart. Begin 2020 is de oplevering van deze gasloze woningen.

NoordDok, stadsdeel Noord

Aan de noordelijke oever van het IJ bouwt Kondor Wessels Vastgoed sinds 2018 een complex met 309 starterswoningen. Het gaat om tweekamerwoningen met een gemiddelde grootte van 40 m2. De Key neemt deze woningen turn key af. NoordDok maakt deel uit van een grootschalige gebiedsontwikkeling op het NDSM-terrein. Kenmerkend is het gemengde karakter van de nieuwe stadswijk met plaats voor wonen, werken en recreatieve voorzieningen. Met de transformatie van meerdere gebouwen blijft de link naar het industriële verleden intact. In maart 2020 komen de starterswoningen voor De Key beschikbaar.