Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Planmatig onderhoud

Met planmatig onderhoud zorgen we dat de kwaliteit van het vastgoed op eigentijds niveau blijft. In 2019 zijn 650 woningen van huurder gewisseld en bij deze mutatie opgeknapt. Ook is er in 70 complexen planmatig onderhoud uitgevoerd. Naast schilderwerk, cascowerkzaamheden en onderhoud aan installaties gaat het hierbij vaak om werkzaamheden om de woning duurzamer te maken met isolerende maatregelen zoals het plaatsen van dubbel glas en een betere cv-installatie. Deze werkzaamheden bevorderen de kwaliteit van de gehuurde woning en het complex. Hiermee dragen wij bij aan onze portefeuillestrategie om goed en betaalbaar wonen in Amsterdam en Zandvoort mogelijk te maken.

Communicatie en klanttevredenheid

De Key scoort een ruime voldoende voor klanttevredenheid over onderhoud. Toch hebben wij kritisch gekeken naar de opmerkingen vanuit KWH. Deze gebruiken we om in 2020 de kans te grijpen om te verbeteren. Met betere communicatie over onze werkzaamheden, het verbeteren van ons leveranciersmanagement, een gedegen kwaliteitsbeleid en meer aansluiten bij het werken in de wijk willen we de klanttevredenheid op dit taakvlak naar minimaal een 8 te brengen. Hiervoor is een intern en extern informatie- en evaluatieplan opgesteld dat wordt uitgevoerd bij ieder project. De ingebouwde evaluatiemomenten moeten borgen dat wij kunnen blijven verbeteren.

Convenanteisen verkoop Amsterdam en brandveiligheid

In 2019 zijn we gestart met een inhaalslag op het uitvoeren van werkzaamheden aan te verkopen woningen zodat deze binnen de gestelde termijn voldoen aan de convenanteisen. Het betreft hier werkzaamheden aan het casco van deze woningen.
Voor ons reguliere bezit doen we extra investeringen in het kader van brandveiligheid.
Voor 2020 en verder is geld vrijgemaakt om de binnenkant van de woningen bij individuele verkoop aan de convenanteisen te laten voldoen.

Planmatig onderhoud Amsterdam en Diemen

In 2019 is voor € 4,7 miljoen aan planmatig onderhoud uitgevoerd in Amsterdam en Diemen.

Casco-onderhoud

Op elf locaties is casco-onderhoud uitgevoerd. Het betreft voornamelijk werkzaamheden aan gevels en daken. Denk hierbij aan schilderwerk van houten kozijnen, ramen, deuren, herstel van gevelmetselwerk en het vernieuwen van dakbedekkingen.

Vervangen cv-ketels

De Key vervangt cv-ketels na een gemiddelde levensduur van vijftien jaar. Tegenwoordig worden de nieuwste generatie HR-toestellen geplaatst. Indien noodzakelijk vervangen we dan ook de rookgasafvoer. In 2019 zijn projectmatig ruim vierhonderd nieuwe cv-ketels geplaatst en ruim honderd open verbrandingstoestellen vervangen door een cv-ketel.

Liftinstallaties

De Key laat intensief onderhoud uitvoeren aan de liftinstallaties om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. In 2019 is in twee woongebouwen onderhoud uitgevoerd aan de liftinstallatie(s) en zijn voorbereidingen getroffen voor liften in acht woongebouwen in 2020.

Planmatig onderhoud Amsterdam en Diemen

Planmatig onderhoud Zandvoort

In 2019 is voor € 3,2 miljoen aan planmatig onderhoud uitgevoerd in Zandvoort.

Casco-onderhoud

Op drie locaties is casco-onderhoud uitgevoerd. Het betreft voornamelijk schilderwerk en herstelwerk aan het (betonnen) casco. Verder is er gestart met werkzaamheden aan zeven andere complexen die in 2020 worden afgerond.

Liftinstallaties

De Key laat intensief onderhoud uitvoeren aan de liftinstallaties om te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Soms is het dan ook nodig om verouderde installaties grootschalig te vernieuwen. In 2019 is dat in drie gebouwen gebeurd.

Divers klein onderhoud

Naast bovengenoemde onderdelen is er onderhoud uitgevoerd op verschillende gebieden. Denk hierbij aan het vervangen van hydrofoorinstallaties, vuilwaterpompen, bestrating en verlichting.

Planmatig onderhoud Zandvoort

Energielabelstappen

In het planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en de verbeterprojecten zijn in 2019 in totaal per saldo 2.839 positieve labelstappen gemaakt en afgemeld.

Open verbrandingstoestellen

Het vervangen van open verbrandingstoestellen gaat gestaag door, maar nog niet snel genoeg. In 2019 zijn 100 open verbrandingstoestellen vervangen; er zijn dus nog ongeveer 600 te gaan. Het is lastig om dit te integreren in de reguliere werkzaamheden aan een woning. In 2020 stellen we een programma op waarmee we op zo kort mogelijke termijn alle open verbrandingstoestellen kunnen verwijderen.