Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verkoop

Door woningen te verkopen, is geld beschikbaar voor onze nieuwbouwdoelstellingen en om onze leningen af te lossen. Daarnaast komen we met woningverkoop tegemoet aan de veranderende woonwensen van de samenleving. We bevorderen met verkoop de keuzemogelijkheden en de doorstroming van bewoners en woningzoekenden. Gezien de hoge marktwaarden zijn onze huidige huurders nauwelijks in staat om hun woning te kopen.

Verkopen uit bestaand bezit

In 2019 heeft De Key 156 woningen en 10 parkeerplaatsen verkocht. Dit zijn vrijwel allemaal woningen in Amsterdam, waaronder 26 in Amsterdam Zuidoost. In Zandvoort verkopen we alleen woningen aan zittende huurders. In 2019 maakte 1 huurder hiervan gebruik.

Aantal verkopen bestaand bezit in 2019

Bedrijf

Type

Gemeente Amsterdam

Diemen

Zandvoort

Eindtotaal

De Key DAEB

Zelfstandig

150

 

1

151

De Key niet-DAEB

Kast/Box

1

  

1

 

Parkeer

5

1

4

10

 

Zelfstandig

3

1

 

4

Lieven de Stad

BOG

13

  

13

 

Parkeer

1

  

1

 

Zelfstandig

17

  

17

Eindtotaal

 

190

2

5

197

Verkoop woningen per gebied

Complexmatige verkopen

We geven invulling aan de portefeuilleestrategie van De Key door vastgoed en ontwikkelposities die niet passen in de portefeuille af te stoten.

Verkocht en geleverd

Naam

woningen DAEB

Woningen niet-DAEB

Grond

Wooncomplexen Maartensheem en Bloemhof in Hillegom

199

 

Wooncomplex Polanenstraat/Knollendamstraat, Amsterdam

24 

  

Ontwikkelpositie Lieven fase 7

  

x

In 2019 is prijsovereenstemming bereikt over:

  • Villa Sandwijck in De Bilt.

Verkoopomzet

Met de totale verkopen in 2019 was € 104,4 miljoen gemoeid (2018: € 57,0 miljoen). De geprognosticeerde verkoopomzet van € 140,4 miljoen is in 2019 niet gehaald. Dit komt onder andere doordat de verkoopvijver in Amsterdam bij de start van het jaar niet toereikend was en de mutatiegraad zeer laag bleef.