Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Woningen voor de doelgroep

We willen beschikken over voldoende woningen voor onze doelgroep. In Amsterdam ligt met de keuze voor woonstarters de nadruk op woningen en woonproducten die daarbij aansluiten qua oppervlakte en huurprijs.
De woningvoorraad in Zandvoort moet meer aansluiten bij woonwensen van jonge huishoudens en ouderen.

Verloop verhuureenheden 2019 - Woonstichting De Key Ti DAEB

 

Ultimo 2018

Nieuwbouw

Aankoop

Verkoop

Sloop

Sfeer-
overgang

Overige mutaties

Totaal
2019

De Key DAEB

        

Zelfstandig huurklasse:

        

≤ € 424,44

5.876

397

4

-13

-750

-2

-197

5.315

€ 424,45 ≤ € 651,03

15.154

107

17

-267

 

2

208

15.221

€ 651,04 ≤ € 720,42

2.945

122

-

-56

 

11

-500

2.522

≥ € 720,42

989

 

2

-21

 

-6

480

1.444

Zelfstandig totaal

24.964

626

23

-357

-750

5

-9

24.502

Onzelfstandig

4.285

30

    

15

4.330

Woonzorg

339

      

339

MOG

210

   

-4

-4

 

202

BOG

21

6

    

-18

9

Parkeren

0

       

TOTAAL

29.819

662

23

-357

-754

1

-12

29.382

Verloop verhuureenheden 2019 - Woonstichting De Key Ti Niet-DAEB

 

Ultimo 2018

Nieuwbouw

Aankoop

Verkoop

Sloop

Sfeer-
overgang

Overige mutaties

Totaal
2019

De Key niet-DAEB

        

Zelfstandig huurklasse:

        

≤ € 424,44

-

-

-

-

-

-

1

1

€ 424,45 ≤ € 651,03

3

-

-

-

-

-2

-

1

€ 651,04 ≤ € 720,42

2

-

-

-

-

-1

1

2

≥ € 720,42

915

1

-

-6

-

-2

-1

907

Zelfstandig totaal

920

1

-

-6

-

-5

1

911

Onzelfstandig

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonzorg

-

-

-

-

-

-

-

-

MOG

16

-

-

-

-

4

-

20

BOG

792

2

-

-

-8

-

-113

673

Parkeren

2.954

30

-

-11

-

-

-6

2.967

Totaal

4.682

33

-

-17

-8

-1

-118

4.571

TOTAAL

34.501

695

23

-374

-762

-

-130

33.953

Verdeling verhuureenheden naar gemeente 2019 (incl. Lieven de Stad)

 

Zelfstandige huurklasse

      
 


€ 424,44

424,45 ≤ € 651,03

651,04 ≤ € 720,42


€ 720,42

Onzelf-
standig

Woonzorg

MOG

BOG

Parkeren

Totaal 2019

Amsterdam

          

- Woonstichting De Key

4.530

13.484

2.007

1.913

3.504

127

196

633

2.588

28.982

- Lieven de Stad B.V.

11

321

112

480

6

28

-

253

400

1.611

- Monumenten de Key

 

1

 

1

   

7

10

19

- Loods 6

       

1

 

1

Diemen

622

204

65

31

806

182

6

38

11

1.965

Zandvoort

164

1.534

452

407

-

30

20

11

368

2.986

Hillegom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De Bilt

-

-

-

-

20

-

-

-

-

20

Totaal

5.327

15.544

2.636

2.832

4.336

367

222

943

3.377

35.584