Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dienstverlening dichtbij

Stapsgewijs werken we aan verbetering van de dienstverlening aan nieuwe en bestaande huurders. Zij kunnen als vanouds rekenen op een woning die veilig, heel en schoon is. Met vernieuwde woon- en beheerconcepten stimuleren we zelfbeheer en zelforganisatie van huurders. Samen werken we aan leefbaarheid in buurten, wijken en complexen. En we brengen de dienstverlening steeds dichterbij. Bewoners kunnen online veel zelf regelen op momenten dat het hen uitkomt. Maar wie dat wil kan ook persoonlijk in contact komen met beheerders en vakmannen in buurten waar we veel bezit hebben.