Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geschillen

De Key werkt samen met twee geschillencommissies. Huurders in Zandvoort kunnen terecht bij de Regionale Commissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond. En huurders in Amsterdam, Diemen, Hillegom en De Bilt (dus ook huurders van Lieven de Stad) bij de Geschillencommissie De Key.

Zeven huurders hebben een klacht gestuurd en vier daarvan zijn opgelost in overleg tussen de huurder en De Key. De geschillencommissie heeft één klacht niet ontvankelijk verklaard. Een klacht die eind 2019 is ingediend door een bewonerscommissie wordt in 2020 behandeld. De geschillencommissie heeft dus in 2019 maar één zaak behandeld en deze gegrond verklaard.

In Zandvoort zijn in 2019 twee geschillen bij de Geschillencommissie binnengekomen. Beide zijn na melding onmiddellijk door De Key opgelost.

Zaken behandeld door de geschillencommissie

Commissie

Onderwerp(en)

Uitspraak Geschillencommissie

Vervolgactie De Key

Amsterdam

Houding en gedrag De Key na bezichtiging woning. Aangeven reden intrekking onjuist. Intrekken halverwege verhuurprocedure.

Gegrond

Verbeteren verhuurproces studentenwoningen, hanteren oorspronkelijke kandidatenlijst en kijken naar intrekken woning tijdens verhuurproces.

Rechtzaken

In 2019 heeft De Key 59 rechtszaken gevoerd.  

Rechtszaken in 2019

Onderwerp

Aantal zaken

Huurder wint

De Key wint

Schikking

Intrekking

Zaak loopt nog

Overlast

11

 

7

1

 

3

Drugs/wapens/hennep/prostitutie

13

1

4

3

 

5

Medehuur/voortzetting huur na overlijden/verblijf onrechtmatig /verblijf zonder recht of titel

12

 

4

5

2

1

Gebrek gehuurde

6

 

2

1

 

3

Onderhuur

5

 

2

1

 

2

Statutenwijziging

      

Omzettingsvergunning

2

 

2

   

Indeplaatsstelling

1

    

1

Overig (scheiding DAEB/niet- DAEB, onrechtmatige uitbouw, mishandeling en servicekosten, koopaanbod, schuldsanering)

7

2

 1 

1

 

3

VvE-claims

2

  

1

 

1

Totaal

59

3

22

13

2

19