Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klachten

In 2019 ontving De Key 2.434 tips, vragen en klachten. Dat zijn 404 meldingen meer dan in het voorgaande jaar. De gemiddelde afhandelingstijd nam toe met bijna twee dagen. Van de klachten die wij ontvingen werd 51% binnen drie dagen afgehandeld. Dit was vorig jaar nog 45%. Het aantal klachten dat niet binnen de gestelde zeven dagen werd afgehandeld bleef met 26% ongeveer gelijk.

Klachten in 2019

2019

Aantal klachten

Gemiddelde doorlooptijd

Eerste kwartaal

585

7,8 dagen

Tweede kwartaal

697

10,2 dagen

Derde kwartaal

631

8,1 dagen

Vierde kwartaal

521

4,8 dagen

Eindtotaal

2.434

7,9 dagen