Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit in buurten en wijken

Eigenaarschap en zelfbeheer

Het programmateam Woonconcepten dat in 2019 is opgezet, haalt woonwensen op en vertaalt deze naar woon- en beheervormen waarbij betrokkenheid en eigenaarschap voorop staat. In 2019 lag de focus op het vergaren van kennis over de woonstarter en het ontwikkelen en voorbereiden van woonconcepten voor nieuwbouw, zoals de kavels in de Houthaven, DC van Hall, Startblok Zeeburg en Wormerveerstraat. Nieuwe woonconcepten zijn al toegepast bij de opgeleverde projecten Startblok Elzenhagen en Lieven.

We stimuleren communities door betrokkenheid, eigenaarschap en competentie van bewoners in te zetten en te vergroten. We denken na over vernieuwingen als een mobiele app die ondersteunt bij het wegwijs maken in een woning in een nieuwbouwcomplex. En we werken aan meer bewonersbetrokkenheid bij beheer in een pand en bij keuzes in complexkenmerken, zoals de invulling van gemeenschappelijke ruimtes en indeling van woningplattegronden.

Aspecten bij ontwikkeling van woonconcepten

Leefbaarheid

Aan leefbaarheid is in 2019 gemiddeld € 94 per sociale huurwoning uitgegeven. In 2018 was dat gemiddeld € 52. Leefbaarheid in complexen is een gedeelde verantwoordelijkheid van De Key en de huurders. We zijn zorgvuldig in onze leefbaarheidsuitgaven en voeren vooral projecten uit in het kader van veilig, heel en schoon. Zo zijn er schoonmaakacties uitgevoerd in complexen waar door vervuiling de leefbaarheid in het geding kwam, camera’s geplaatst op plekken die onveilig aanvoelden voor bewoners en algemene ruimten opgefrist. De wijkteams hebben leefbaarheidsacties georganiseerd in meerdere complexen. We ondersteunen kwetsbare bewoners door samen met de andere corporaties in Amsterdam, de gemeente en Stichting Vluchtelingenwerk statushouders te begeleiden als zij hun woning betrekken. We faciliteren initiatieven van bewoners, zoals bewonersgroepen die zelf het groen rond hun complex onderhouden. Bewonerscommissies die zich inzetten om hun buren een warm welkom te geven, kunnen rekenen op onze steun. Voor buurtinitiatieven in Amsterdam Noord, Oostelijk Havengebied, K-buurt en Venserpolder stellen wij een gemeenschappelijke ruimte beschikbaar.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De Key wil haar huurders in VvE-bezit meer betrekken bij beslissingen over de leefomgeving. We nodigen bewonerscommissies uit voor VvE-vergaderingen, vragen actief om input voor de vergaderingen en koppelen terug wat er is besproken en staat te gebeuren. Meer participatie van huurders moet leiden tot grotere klanttevredenheid en anticipeert op de verwachte nieuwe wetgeving voor gemengd eigendom.

In 2019 is gekozen voor gezamenlijke bijeenkomsten over zaken zoals planmatig onderhoud of verduurzaming. Deze zaken gaan immers alle bewoners in een complex aan. Over het dagelijks onderhoud in VvE-complexen zijn afspraken aangescherpt. Dit verdient continue monitoring om misverstanden of klachten te voorkomen.