Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers organisatie

 

2019

2018

Gewogen gemiddelde aantal fte met een vast en tijdelijk dienstverband

301

291

Aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband (einde boekjaar)

323

311

Gemiddelde leeftijd

47

47

Gemiddelde diensttijd

13

13

Ziekteverzuim (incl. langdurig ziekteverzuim)

5,00%

5,30%

Aantal meldingen kortdurend ziekteverzuim < 5 dagen

307

350

Gemiddeld aantal ziektedagen per medewerker

12,9

11,9

Verhouding man/vrouw

61-39%

62-38%

Wijzigingen personeelsbestand

In 2019 zijn 39 medewerkers (12,2%) nieuw in dienst gekomen. 27 medewerkers (6,6%) hebben De Key verlaten en 22 medewerkers (6,89%) zijn van functie veranderd. Het totaal aantal medewerkers is gestegen met 12 tot 319.

De groei van het personeelsbestand is gelijk verdeeld over de vier bedrijfsonderdelen. Elk bedrijfsonderdeel is met circa 2 fte gegroeid. Bij Wonen is nog extra groei vanwege aangestelde vervangers van medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst pas in 2020 eindigt.

Ziekteverzuim

Het verzuim over 2019 is weliswaar licht gedaald in vergelijking met 2018, maar het blijft hoger dan het landelijk gemiddelde. Het hoge cijfer wordt veroorzaakt door het aandeel langdurig verzuim. Opvallend gegeven is de langere duur naar volledige re-integratie. Het afgelopen jaar zagen we een aantal langdurige verzuimtrajecten uitmonden in WIA-aanvragen. Ook medewerkers waarbij er sprake is van verzuim vanwege mantelzorg zijn opvallend en helaas langdurig.

Tijdelijke contracten

Onze voorkeur voor langjarige tijdelijke arbeidscontracten heeft dit jaar geleid tot een groei naar 36 collega’s met zo’n contract. Dit is ruim 11% over het totaal aantal medewerkers. Ondanks het beleid van tijdelijke arbeidscontracten is van 12 medewerkers het contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

De cao-afspraak die flexibele inhuur tot 12 maanden beperkt, voorziet in een groei van het aantal tijdelijke contracten.

Aantal tijdelijke contracten

 

2019

2018

2017

1-2 jaar

20

24

12

3-5 jaar

36

22

15

Fte per bedrijfsonderdeel

 

Gemiddeld fte 2019

Gemiddeld fte 2018

Directie & Staf

66,51

64,12

Financiën & Control

30,36

28,66

Wonen

152,73

148,14

Vastgoed

46,6

45,69

Totaal gemiddeld aantal fte’s

296

286,61

Leeftijdscategorieën 2019